Noticies

Noves funcionalitats en commutadors motoritzats

22 December 2014

Noves funcionalitats en commutadors motoritzats

La tecnologia dels commutadors motoritzats YSeries es caracteritza per la seva elevada flexibilitat que li permet realitzar múltiples esquemes elèctrics en funció de les necessitats de la instal·lació, aconseguint mantenir una mida compacte i la fiabilitat d'un producte integrat. Dos nous productes s'han desenvolupat per cobrir aplicacions específiques, es tracta dels commutadors motoritzats per a múltiples fonts i els commutadors motoritzats per a selecció de fases. Aquests productes mantenen l'elevada endurància elèctrica que caracteritza els commutadors motoritzats Gave i cobreixen un rang de 40A fins 250A.