Mencions legals

Copyright

Propietat Industrial i Intelectual

Aquesta Web és propietat de Gave Electro s.l. Els drets de Propietat Intelectual i derechos de explotació i reproducció d'aquesta Web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva apariencia, disseny i logotips no es poden reproduïr en qualsevol suport sense autorizació previa de Gave Electro s.l.

Les informacions d'aquesta web poden contenir inexactituts tècniques o errors tipogràfics. Aquestes informacions poden ser modificades o actualizades sense preavís.