Noticies

Una oferta global per a l'energia eòlica

10 December 2013

La nostra empresa associada Klauke Textron ha desenvolupat un sistema integral de connexió dedicat a l'energia eòlica . Aquest sistema contempla les eines, matrius i terminals de connexió, havent superat les proves mecàniques i elèctriques per sobre de les exigències de la normativa. L'extensa variació de certificats específics per a energia eòlica inclou homologacions de producte per instal·lacions en alta mar.

Altres productes dedicats a l'energia eòlica són els protectors de sobretensions, interruptors fusibles, fusibles ultraràpids, i brides de fixació per elevats nivells de càrrega en entorns amb vibracions.